شرکت ایکس پی xp metal detector فرانسه

تولید کننده انواع سیستم های فلزیاب بوقی شامل فلزیاب اورکس و فلزیاب دیوس می باشد که کارایی قابل قبولی را دارند.

تماس با ما