شرکت جی دی ای یونان | GDI

شرکت جی دی آی | GDI یونان تولید کننده انواع دستگاه های ردیاب . فلزیاب پرابی و فلزیاب های تصویری می باشد

02/03/2023

فلزیاب تصویری جئو اگزاماینر | Geo Examiner

بررسی فلزیاب تصویری جئو اگزاماینر | Geo Examiner بررسی فلزیاب […]
22/01/2023

فلزیاب جیوسنس ایکس 3 | GEOSENSIS X3

بررسی فلزیاب جیوسنس ایکس 3 | GEOSENSIS X3 فلزیاب جیوسنس […]
26/12/2018

ایکون دیتا | Icon Data Logger

بررسی ایکون دیتا | Icon Data Logger تجهیزات استاندارد: Interface، […]
23/08/2018

شاقول تیتان | TITAN

معرفی شاقول تیتان|TITAN شاقول تیتان  محصول جی دی ای | […]
16/08/2018

ردیاب اسپکترا | Spectra

معرفی ردیاب اسپکترا | Spectra ردیاب اسپکترا  | Spectra محصول […]
14/08/2018

فلزیاب المیناتور ای 120 | Eliminator E120

معرفی فلزیاب المیناتور ای 120 | Eliminator E120 فلزیاب المیناتور […]
08/08/2018

ردیاب ال راد | L RODS

معرفی ردیاب ال راد|L RODS ردیاب ال راد | L […]
16/07/2018

ردیاب ایکس فایندر|X Finder

معرفی ردیاب ایکس فایندر|X Finder ردیاب ایکس فایندر|X Finder نوعی […]
04/02/2018

ردیاب ری فایندر | RAY FINDER

معرفی ردیاب ری فایندر | RAY FINDER ردیاب ری فایندر […]
04/02/2018

فلزیاب مگنتومتر مگنا اسمارت | MAGNASMART

معرفی فلزیاب مگنتومتر مگنا اسمارت | MAGNASMART فلزیاب مگنتومتر مگنا […]
04/02/2018

ردیاب خوراک خور آپولو | Apollo

معرفی ردیاب خوراک خور آپولو | Apollo ردیاب خوراک خور […]
04/02/2018

فلزیاب کواتروفورس | Quatroforce

معرفی فلزیاب کواتروفورس | Quatroforce فلزیاب کواتروفورس | Quatroforce در […]
04/02/2018

فلزیاب آکومستر پرو | Accumaster pro

معرفی فلزیاب آکومستر پرو | Accumaster pro فلزیاب آکومستر پرو […]
Call Now Buttonتماس با ما