شرکت فیتزجرالد یا تریجر ناو Fitzgerald امریکا

از شرکت‌های بزرگ و پیشرو در زمینه تولید انواع دستگاه‌های فلزیاب و ردیاب و گنجیاب شرکت فیتزجرالد یا تریجر ناو Fitzgerald آمریکا است.

تماس با ما